Återbäring av vindkraft till berörda bygder

I takt med att vindkraften byggts ut, har efterfrågan på förslag om hur lokalbefolkningen ska få nytta av vindkraftsverken som byggs i deras områden ökat.

– Det är något vi inom Hela Sverige ska leva har märkt ända sedan vi började engagera oss i vindkraftsfrågorna. Och i takt med utbyggnaden blir behovet av modeller allt starkare, säger Karl-Erik Nilsson, ordförande Hela Sverige ska leva, den organisation som har tagit initiativet till att ta fram modell för delägande och bygdepengar.

Läs mer på http://www.helasverige.se/kansli/vi-arbetar-med/haallbara-bygder/projekt/lokal-vindkraft/