Återbäring till bygden från naturresurser

Skrift om återbäring av naturresurser som vatten, vind, mineral och skog.

Återföring till bygden