Inlägg av

Halva Sverige är bortglömt!

Debattartikel undertecknad av IEF, FSV, HSSL och Norrlandsförbundet som publicerats i mitten av november 2013. Samtidigt som stora delar av landsbygden näst intill förtvinar i brist på investeringar i nya bostäder, vägar, järnvägar och bredbandsnät presenterar regeringen en kolossal nysatsning på bostäder och tunnelbanor i Stockholmsregionen. Dessa omvälvande händelser är två sidor av samma mynt. […]

Inlandslyftets fortsättning

Arbetet med Inlandslyftet har nu kommit så långt att vi kunnat ta fram ett faktamaterial i form av kartor över de viktigaste infrastrukturelementen i hela Inlandsregionen samt dess närområden i Norge och Finland. Bifogas. Inlandslyftet har finansierats av länsstyrelserna i Jämtland och Dalarna samt IEF, FSV, HSSL, Norrlandsförbundet och SmåKom. I vår aktuella rapport har […]

Uttalande från Inlandskommunerna ekonomisk förening – IEF

Ännu ett slag mot Västerdalsbanans framtid Trafikverket har nyligen föreslagit att den 3,3 mil långa delen av Västerdalsbanan mellan Rågsveden i Vansbro kommun till Malung centralort läggs ned. Man börjar med att ta bort underhållet. Därefter rivs rälsen. Om anledningarna till detta nya dråpslag mot Västerdalsbanan i en tid då tågtrafik blir allt viktigare av […]

Inlandsbanan som tredje spåret – nyckeln till utveckling av Inlandet!

Rusta upp Inlandsbanan – det löser många av kapacitetsproblemen inom det svenska järnvägsnätet! Samtidigt ger det Inlandsregionen en kraftfull och nödvändig injektion för framtiden. För oss är det ett mycket viktigt framtidsmål att ge Inlandsbanan en reell möjlighet att bli en nationell och nordisk pulsåder för tunga järnvägstransporter. En nyligen genomförd utredning om transportbehov och […]

Inlandslyftet – ett projekt för att lyfta Inlandet med en ny strategi

Våren 2011 bestämdes i samband med Vattenkraftskommunernas årsmöte att de fyra organisationerna, Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner(FSV), Inlands-kommunerna Ekonomisk Förening(IEF), Hela Sverige ska leva(HSSL) samt SmåKom, tillsammans skulle sätta igång ett konkret inriktat arbete för att försöka bidra till ett aktivt utvecklingsarbete i gränsområdena mellan Norge och Sverige från Strömstad till Nordnorge och mellan Finland och Sverige […]

Eldsjälar ökar byars befolkningsmängd

Tillväxtanalys har nyligen släppt en rapport vid namn ”Orter med befolkningsökning perioden 2000-2010 – Exempel på attraktiva orter”.
Syftet med studien har varit att se om det finns några gemensamma
drag hos de orter som har haft en befolkningsökning

VILKA INSATSER KRÄVS FÖR ATT LYFTA NORRA SVERIGE ?

Småkom, Hela Sverige ska leva, Inlandskommunernas ek förening och Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner (FSV) ska i samverkan arbeta fram
ett regionalt utvecklingsprogram.
Vi vill för riksdag och regering peka på de viktiga uthålliga insatser som krä

Inlandsinnovation AB

Nu är styrelsen utsedd och ordförande blir Leif Zetterberg. Han var tidigare statssekreterare vid Näringsdepartementet och har en bred erfarenhet från olika branscher, bland annat som vd för LRF.

”Järnvägen hör framtiden till”

I en gemensam artikel från SSAB och Naturskyddsföreningen argumenterar de för en fungerande tågtrafik som är nödvändig både för klimatpolitik och svensk industri.
Publicerad 29 mars 2011

Inlandsbanan, Sveriges framtida pulsåder?

I en insändare publicerad i flera tidningar den senaste veckan tycker Sven-Olov Lindqvist att det ska satsas på Inlandsbanan. Med tanke på kaoset på landets järnvägsnät och urspårningen norr om Bräcke vore det kanske en del av lösningen.