Inlägg av

Argumentera för Inlandsbanan!

2019-04-18 Till beslutsfattare i Inlandet Argumentera för Inlandsbanan! –Inlandet behöver ett modernt järnvägsnät för att ligga i framkant i samhällsutvecklingen och för att skapa framtidstro och konkurrenskraft. En upprustad Inlandsbana ger dragkraft för Inlandet. –Sverige behöver en upprustad Inlandsbana för effektiva och fossilfria transporter helt i linje med mål för miljön, en robust samhällsstruktur och […]

Inlandsting i Östersund 23-24 maj 2019 Landsbygdsministern medverkar!

Välkommen till 29:e Inlandstinget! Tinget inleds med lunch torsdagen den 23 maj och avslutas med lunch fredagen den 24 maj. Teman för årets Inlandsting är politiken för Inlandet, ersättningen från Inlandets naturresurser samt satsning på Inlandets järnvägar. Landsbygdsminister Jennie Nilsson redovisar dag 2 regeringens politik för Inlandet. Inlandskommunerna ekonomisk förening (IEF), Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner (FSV) […]

Inlandet – spjutspets eller regionalt sänke?

Nu måste den nya regeringen genomföra de många bra förslag om landsbygdspolitiken som riksdagen fattade beslut om på försommaren. Dessutom krävs mer strukturella grepp för att ge Inlandet – från Norrbotten till Värmland – de rätta förutsättningarna för utveckling. Inlandet har under en generation växlat från tung industri och fysiskt krävande jobb till en region […]

Stärkt samarbete för landsbygden

Satsa på Inlandsbanan med tvärbanor till ett modernt järnvägsnät för inlandets och hela Sveriges utveckling. Det gavs högsta prioritet vid ett möte mellan 6 organisationer som verkar för landsbygden, de små kommunerna och inlandet. Läs hela pressmeddelandet här: PRESS Stärkt samarbete för landsbygden

Riksdagen har godkänt en ljusare framtid för landsbygden – pressmeddelande från regeringen

I dag röstades regeringens landsbygdsproposition igenom i riksdagen. Det betyder att övergripande politiska mål och inriktning, som ska leda till att klyftan minskar mellan land och stad, förankras för lång tid framåt. Landsbygdspropositionen vilar i praktiken på två ben. Det första benet är ett övergripande mål som nu har förankrats i riksdagen och därmed gäller […]

Inlandstinget i Sveg 16-17 maj 2018

Årets Inlandstinget hölls 16-17 maj på Camp Sveg i Sveg. Det arrangerades av IEF, Inlandsbanan AB och Härjedalens kommun. Dag ett inleddes med en paneldebatt ledd av Lovisa Arvidsson, Mittmedia. Paneldeltagare var Karin Malmfjord, IEF, Maria Nerpin, IBAB, Staffan Nilsson, Hela Sverige ska leva och Ronny Svensson, forskare och skribent. Man diskuterade Inlandets möjligheter mot […]

Dags för politiska krafttag för Inlandet!

Nu har regeringen presenterat sin landsbygdsproposition som många väntat på med stort intresse. Regeringen erkänner klädsamt att den politik som förts i decennier, oavsett regering, har försummat landsbygden. Nu ska kursen läggas om. En sammanhållen politik ska långsiktigt och hållbart stärka förutsättningarna för landsbygdens utveckling. Regeringen har utgått från Landsbygdskommitténs förslag som för ett år […]

Sveket mot landsbygdens kommuner

Artikel införd i Dagens Samhälle 7 mars 2017 Politiskt svek, för mycket prat, för lite pengar, otydlig ansvarsfördelning och en oklar gränsdragning. Den parlamentariska landsbygdskommitténs förslag ser i dagsläget ut att få väldigt liten effekt för landsbygden i Sverige. Vi, som representerar 10 av de 23 kommuner som i utredningen pekades ut som särskilt utsatta, […]

Förbättra postservicen i Inlandet

Det blir sämre. Postutdelningen försämras i Inlandets glesbygder. Lantbrevbäringen dras ner och postombuden minskar. Fler försämringar av brevutdelningen har aviserats av Postnord. Den här den negativa utvecklingen måste vändas genom nytänkande och konkreta åtgärder. Läs ett inlägg från IEF:s ordförande och vice ordförande. Förbättra postservicen i Inlandet, artikel

Per-Anders Westhed utsedd till årets ”Inlandsbaneambassadör”

(Artikel införd i Mora Tidning 13 maj 2017) I samband med årets Inlandsting som genomfördes i Vilhelmina delades utmärkelsen ”Årets Inlandsbaneambassadör” ut. Utmärkelsen tillföll denna gång Per-Anders Westhed för ”betydelsefulla insatser för Inlandsbanan under 2016”. Efter valet 2010 blev Per-Anders Westhed (C) kommunalråd i Vansbro kommun och var det sedan fram till årsskiftet 2015-2016 när […]

Uttalandet från Inlandstinget 2017

Uttalande från Inlandstinget i Vilhelmina 9-10 maj. Där deltog kommunrepresentanter från Gällivare till Kristinehamn. Riksdagsledamot Håkan Svenneling redovisade Landsbygdskommitténs förslag. Tinget arrangerades av Inlandskommunerna Ekonomisk förening (IEF), Inlandsbanan AB (IBAB) och Vilhelmina kommun. Läge att lyfta Inlandet – vi vill se verkstad! Nu är det läge att lyfta Inlandet! Behovet av insatser är stort och […]

Spår ljus framtid för Inlandsbanan

Publicerad i Västerbottens Folkblad 25 okt 2016 Inlandet. Järnvägen i inlandet är på frammarsch. Med start denna vinter är Inlandsbanan med och testar nya sliprar. I höst presenteras också förstudien om Inlandsbanans framtid. Efter ett EU-beslut om att på sikt fasa ut träsliprar gav regeringen förra året Trafikverket i uppdrag att försöka få fram nya innovationer inom […]