Inlägg av

Inlandet – Sveriges nya Klondike!

När landsbygdens företrädare diskuterar Sveriges framtid blir det ofta utifrån vad som saknas i dessa regioner – eller vilka drömmar som inte ser ut att gå i uppfyllelse. Man jämför sig regelmässigt med storstädernas befolkningsutveckling, arbetsmarknad och service. Visserligen är det så att de regionala klyftorna i landet växer oroande kraftigt. Ledande politiker och företagsledare […]

Norra Sverige har de sämsta statliga vägarna

Publicerad i Motorcykeltidningen Motorrad 3 Mar | Johan Ahlberg Sveriges sämsta vägar Norra Sverige har de sämsta statliga vägarna. Södra Sverige de bästa. Det visar en unik granskning av nästan 10 000 mil väg som Motormännen har gjort. I Sverige sker nio av tio resor på vägar. 80 procent av allt gods som transporteras fraktas […]

Den största outnyttjade potentialen finns i Svealands och Norrlands Inland

Den största outnyttjade potentialen inom näringsliv och kommunikationer i landet finns i Svealands och Norrlands Inland. Det handlar om Inlandets stora potential av kunniga människor, stora råvarutillgångar, unika fjällområden samt nya E45 och Inlandsbanan inklusive det system av kommunikationer som är knutna till denna drygt 93 mil långa järnväg. Om man rustar upp banan med […]

Debatten om landsbygden fortsätter

Svenskt Näringsliv svarar de sju kommunalråden från landsbygdskommuner som skrev i SvD: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/valfardens-okade-resurser-gynnar-alla_3840778.svd Kommunalråden i sin tur replikerar: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/svenskt-naringslivs-bild-en-annan-an-var_3852538.svd Och GT skriver ledare om landsbygden i valet: http://www.expressen.se/gt/ledare/ledare-landsbygden-saknas-i-valdebatterna/

Uttalande från Inlandstinget i Vansbro om Inlandets infrastruktur

Etablera Inlandsbanan med bibanor som ett nationellt tredje transportstråk – det tredje spåret. Öppna Inlandsbanan söderut mot Vänern och bygg ut Västerdalsbanan till Sälen. Förläng E45an till Nordkap. Snabba på utbyggnaden av bredband och mobiltelefoni i Inlandet. Det var krav som restes vid Inlandstinget i Vansbro. Inlandskommunerna (IEF) har hållit sitt 24:e Inlandsting, den här […]

Glesbygden ska inte ta smällen för felräkningen

Riksorgansiationen Hela Sverige ska leva skriver i ett pressmeddelande på sin hemsida apropå Trafikverkets felräkning: Trafikverket missade att begära tillräckligt med pengar till upprustning av kontaktledningar, spår och spårväxlar, något som nu har uppmärksammats i media. Nu kan glesbygdens infrastruktur komma att drabbas. Det förklarar chefen för Trafikverket, Gunnar Malm. ”Det handlar om att åtgärda områden med stora […]

Regeringen toppar upp Landsbygdsprogrammet fullt ut och mer därtill

Pressmeddelande 27 mars 2014 Näringsdepartementet I dag presenterade näringsminister Annie Lööf en förstärkning på 2,8 miljarder kronor i Landsbygdsprogrammet för bredbandsutbyggnad och stöd till lokal service. Pengarna fördelas mellan 2014-2020. De första 400 miljonerna skjuts till redan i år genom en satsning i vårändringsbudgeten. – Att skapa förutsättningar för jobb och tillväxt i hela landet […]

”Innovationsupphandling kan rädda landsbygden”

Roland Bäckman, kommunstyrelsens ordförande i Ljusdal, föreslår att mat och transporter borde upphandlas på ett nytt sätt för att förhindra att byar dör ut i Sveriges inland. Den offentliga sektorn upphandlar årligen varor och tjänster motsvarande drygt 15 procent av Sveriges BNP eller för cirka 600 miljarder per år. Lagen om offentlig upphandling, LOU, är […]

Inlandets pulsådror

Europaväg 45 – Riksväg 26 – Inlandsbanan En väl utbyggd infrastruktur utgör grunden för en regions utveckling. Vägar och järnvägar är samhällets pulsådror, som ger näring till näringslivet och liv till bygden. Hamnarna är portar till omvärlden. Fiberoptisk kabel knyter samman lokalt och globalt. Flyget kompletterar för de snabba transporterna. Det svenska Inlandet, från nordligaste […]