Dags för politiska krafttag för Inlandet!

Nu har regeringen presenterat sin landsbygdsproposition som många…

Yttranden från IEF

Förningen har lämnat yttranden över Transportplanen 2018-2029…

IEF:s yttrande över landsbygdskommitténs slutbetänkande

  Yttrande Landsbygskommittén

Förstudie Tredje Spåret 2012

Inlandsbanan - Tredje spåret - slutlig

Lokal förvaltning av naturresurser

Sammanställning av förslag till åtgärder för utveckling…

Återbäring till bygden från naturresurser

Skrift om återbäring av naturresurser som vatten, vind, mineral…

Inlandets pulsådror

Europaväg 45 - Riksväg 26 - Inlandsbanan En väl utbyggd infrastruktur…