Inlandet – spjutspets eller regionalt sänke?

Nu måste den nya regeringen genomföra de många bra förslag…

Stärkt samarbete för landsbygden

Satsa på Inlandsbanan med tvärbanor till ett modernt järnvägsnät…

Inlandstinget i Sveg 16-17 maj 2018

Årets Inlandstinget hölls 16-17 maj på Camp Sveg i Sveg. Det…

Dags för politiska krafttag för Inlandet!

Nu har regeringen presenterat sin landsbygdsproposition som många…

Sveket mot landsbygdens kommuner

Artikel införd i Dagens Samhälle 7 mars 2017 Politiskt svek,…

Förbättra postservicen i Inlandet

Det blir sämre. Postutdelningen försämras i Inlandets glesbygder.…

Yttranden från IEF

Förningen har lämnat yttranden över Transportplanen 2018-2029…

Per-Anders Westhed utsedd till årets "Inlandsbaneambassadör"

(Artikel införd i Mora Tidning 13 maj 2017) I samband med…

Uttalandet från Inlandstinget 2017

Uttalande från Inlandstinget i Vilhelmina 9-10 maj. Där deltog…

IEF:s yttrande över landsbygdskommitténs slutbetänkande

  Yttrande Landsbygskommittén

Spår ljus framtid för Inlandsbanan

Publicerad i Västerbottens Folkblad 25 okt 2016 Inlandet. Järnvägen…

Inlandet – Sveriges nya Klondike!

När landsbygdens företrädare diskuterar Sveriges framtid blir…

Lokal förvaltning av naturresurser

Sammanställning av förslag till åtgärder för utveckling…

Återbäring till bygden från naturresurser

Skrift om återbäring av naturresurser som vatten, vind, mineral…