Storm för Inlandsbanan

Insändare från Inlandsbanans Vänner

Dags för rättvisa åt norra Sveriges inland

Övriga regeringspartier borde nu inse att det är dags att förpassa resterna av centralmaktens koloniala tänkande till historens sophög! skriver Håkan Larsson (c)från Jämtland i senaste numret nr 37.2008 av Dagens Samhälle.

”Så kan turismen lyfta landsbygden och Inlandet”

Konferens i Orsa-Grönklitt den 26 november 2008

Utveckling av portal och interaktiv webbkarta

Inlandskommunerna ekonomisk förening och vägföreningen Via Lappia avser att i början av 2009 presentera ett gemensamt förslag till ett omfattande utvecklingsprojekt när det gäller turism i inlandet.

Uppdrag till Glesbygdsverket ska ge bättre samarbete i fjällen

Regeringen har uppdragit till Glesbygdsverket att "utveckla samarbetsformer mellan berörda kommuner och myndigheter för att nå en ökad samverkan mellan fjällkommuner för en hållbar lokal och regional utveckling. Såväl utmaningar som möjligheter relaterade

På nya spår för en hållbar utveckling

DEBATT I DAGENS SAMHÄLLE NR 25/08 Regeringen förbereder en stor infrastrukturproposition. I den måste Inlandets järnvägar ges hög prioritet uppmanar drygt 20 ­Inlandskommuner genom sina företrädare, Ulf Björklund, IEF, och Jan-Eric Sandberg, IBAB,

Kammarrätten undanröjer länssrättens dom om tilldelning av delar av 450 Mhz-bandet

I slutet av januari undanröjde kammarrätten länsrättens dom som upphävde PTS:s beslut om tilldelning av frekvenser av 450 MHz-bandet.

Säkra täckningen för glesbygdens mobiltelefoni

Pressmeddelande från IEF, Hela Sverige ska leva och Norrlandsförbundet

Två olika perspektiv på Sveriges framtid

En kritisk granskning av Ansvarskommitténs centralbyråkratiska…

Sätt stopp i ett år för statens neddragningar

Landsbygden har på grund av outvecklad infrastruktur aldrig fått en ärlig chans att visa hela sin utvecklingskraft i en tid då dessa regioners rika resurser blir alltmer efterfrågade. Det skriver Peter Lindroth, Karl-Erik Nilsson och Ulf Björklund.

Stoppa Skatteverkets centralisering!

Uttalande från 30 kommuner samlande till Inlandsting i Åsarna

HÖG TID FÖR ÅTERBÄRING!

I samband med Inlandstinget i Åsarna i juni skickades följande uttalande till regeringen.

Uttalande från Norrlandsförbundet till Näringsminister Maud Olofsson

Fortsatt transportstöd av stor betydelse för norrlandslänen säger Norrlandsförbundets ordförande Eva Back.

Skogens resurser måste komma skogsbygderna till godo

– Jämställ skogspolitikens sociala mål med produktionen och miljön. Annars kan vi inte påstå att vårt skogsbruk är hållbart. Skogspolitiken måste utformas så att lokalbefolkningen får tydligare nytta av de skogliga resurserna.