Dags för rättvisa åt norra Sveriges inland

Inlandet bidrar med stora rikedomar till det svenska samhället. Större delen av landets vattenkraft, trä och malm kommer härifrån. Men inlandet har fått behålla en mycket liten del av de rikedomar man har bidragit med, skriver han. Hela artikeln bifogas.

Dags för rättvisa åt norra Sveriges inland