Debatten om landsbygden fortsätter

Svenskt Näringsliv svarar de sju kommunalråden från landsbygdskommuner som skrev i SvD: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/valfardens-okade-resurser-gynnar-alla_3840778.svd

Kommunalråden i sin tur replikerar: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/svenskt-naringslivs-bild-en-annan-an-var_3852538.svd

Och GT skriver ledare om landsbygden i valet: http://www.expressen.se/gt/ledare/ledare-landsbygden-saknas-i-valdebatterna/