Eldsjälar ökar byars befolkningsmängd

Studien kommer fram till att förutsättningarna för att en ort ska
attrahera nyinflyttning eller behålla sin befolkning är:
• bra infrastruktur (vägar, kommunikationer, bredband)
• god offentlig service (skolor, vårdcentral, barnomsorg, affär,
mack, bankomat osv)
• närhet till arbetsmarknader
• attraktivt boende (gärna nära vatten)
• goda sociala strukturer (föreningsliv, kyrka, idrottsklubbar,
ideella organisationer, hem och skola, eldsjälar, mm.)

I rapporten ges ett antal goda exempel på byar som lyckats vända
trenden och öka sin befolkning med 5 % eller mer under det förra
decenniet. Att ha en utpräglad ”byanda” är enligt författarna ett framgångskoncept.
[www.tillvaxtanalys.se/tua/export/sv/filer/publikationer/rapporter/Rapport_2011_11.pdf;_blank;Läs rapporten här]