Glesbygden ska inte ta smällen för felräkningen

Riksorgansiationen Hela Sverige ska leva skriver i ett pressmeddelande på sin hemsida apropå Trafikverkets felräkning:

Trafikverket missade att begära tillräckligt med pengar till upprustning av kontaktledningar, spår och spårväxlar, något som nu har uppmärksammats i media.

Nu kan glesbygdens infrastruktur komma att drabbas. Det förklarar chefen för Trafikverket, Gunnar Malm. ”Det handlar om att åtgärda områden med stora resanden och stora godsstråk. Det är där vi vill prioritera för att skapa maximal samhällsekonomisk nytta. Då ligger ju glesbygden utanför”, säger han till Dagens Nyheter.

– Detta är fullständigt oacceptabelt, säger Staffan Nilsson, ordförande för Riksorganisationen Hela Sverige ska leva.

– Idag träffas trafikutskottet, och vi hoppas att de ser till att Gunnar Malm tydligt förstår att hela landet – och särskilt den eftersatta glesbygden – har behov av en väl fungerande infrastruktur, och att glesbygden inte ska behöva ta smällen för denna felräkning.

Att hävda att glesbygden faller utanför de områden som skapar ”maximal samhällsekonomisk nytta” är också att gravt underskatta den betydelse dessa områden har för hela Sverige, och alla de resurser som tas därifrån för att skapa välfärd i större och mindre städer. Med denna prioritering blir resursfördelningen mellan stad och land ännu skevare.

Nu är det upp till både trafikverket och ministern att förklara sig och ta ansvar för det problem som uppstått.