Inlandet – Sveriges nya Klondike!

När landsbygdens företrädare diskuterar Sveriges framtid blir det ofta utifrån vad som saknas i dessa regioner – eller vilka drömmar som inte ser ut att gå i uppfyllelse. Man jämför sig regelmässigt med storstädernas befolkningsutveckling, arbetsmarknad och service.

Visserligen är det så att de regionala klyftorna i landet växer oroande kraftigt. Ledande politiker och företagsledare tycks se enbart till storstädernas oomtvistliga fördelar när de styr infrastrukturens utbyggnad och jobbens placering. Å andra sidan investerar och arbetar tiotusentals entreprenörer varje dag för att minska klyftorna och bygga ett Sverige i balans – som alternativ eller komplement till storstädernas lockelser. Den tredjedel av befolkningen som finns kvar på landsbygden är ju trots allt en form av bevis på att fördelarna överväger nackdelarna.

Läs hela artikeln: Artikel Inlandet – Sveriges nya Klondike!