Inlandets pulsådror

Europaväg 45 – Riksväg 26 – InlandsbananIEF-Folder

En väl utbyggd infrastruktur utgör grunden för en regions utveckling. Vägar och järnvägar är samhällets pulsådror, som ger näring till näringslivet och liv till bygden. Hamnarna är portar till omvärlden. Fiberoptisk kabel knyter samman lokalt och globalt. Flyget kompletterar för de snabba transporterna.

Det svenska Inlandet, från nordligaste Lappland till Västkusten i syd, binds samman av några viktiga kommunikationsleder: Inlandsbanan för de större transportvolymer som passar bäst på järnvägen, och för växande turistströmmar. De stora vägstråken för människors resande, för arbets-pendling och flexibla godstransporter.

Uppgraderingen av ”45:an” till europaväg, från Göteborg till Karesuando, är en bekräftelse på denna pulsåders betydelse – för Sverige och för de bygder den sammanbinder. Med ett ”andra ben” i syd, i form av riksväg 26, erbjuds ett alternativt vägval till och från kontinenten.

Genom samspelet mellan olika transportslag skapas valmöjligheter och synergieffekter, som ger växtkraft till både regionen och nationen. Samarbetet mellan Inlandets olika aktörer ger tyngd i utvecklingsarbetet. Men det krävs också en politik från nationell och europeisk nivå som tar till vara den kraft och de möjligheter som finns i regionen. I denna folder finns en rad exempel på viktiga vägval för en väsentlig del av Sverige.

IEF-Folder-web