Inlandsbanan – yttrande över Trafikverkets rapport

IEF:s yttrande över Trafikverkets rapport ”Utredning om Inlandsbanans funktion och roll i transportsystemet”

Inlandsbaneyttrande okt 2012