Inlandslyftet – ett projekt för att lyfta Inlandet med en ny strategi

Våren 2011 bestämdes i samband med Vattenkraftskommunernas årsmöte att de fyra organisationerna, Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner(FSV), Inlands-kommunerna Ekonomisk Förening(IEF), Hela Sverige ska leva(HSSL) samt SmåKom, tillsammans skulle sätta igång ett konkret inriktat arbete för att försöka bidra till ett aktivt utvecklingsarbete i gränsområdena mellan Norge och Sverige från Strömstad till Nordnorge och mellan Finland och Sverige gällande Tornedalsområdet. Under förberedelsearbetet har även Norrlandsförbundet önskat en knytning till arbetet.

Inlandslyftet projektbeskrivning