”Innovationsupphandling kan rädda landsbygden”

Roland Bäckman, kommunstyrelsens ordförande i Ljusdal, föreslår att mat och transporter borde upphandlas på ett nytt sätt för att förhindra att byar dör ut i Sveriges inland.

Den offentliga sektorn upphandlar årligen varor och tjänster motsvarande drygt 15 procent av Sveriges BNP eller för cirka 600 miljarder per år. Lagen om offentlig upphandling, LOU, är en mycket viktig reglering hur inköp från det offentliga ska gå till. Lagen ska bland annat förhindra inköp där inte alla kan vara med och lägga ett anbud. Lagstiftningen ställer dock inte allt för sällan till det för mindre och avlägset belägna orter. Läs mer i Upphandling IDG.se