Kammarrätten undanröjer länssrättens dom om tilldelning av delar av 450 Mhz-bandet

I och med detta står beslutet fast att tilldela en operatör de nödvändiga frekvenserna som användes i det gamla NMT-nätet och förutsättningarna för elektronisk kommunikation i svensk glesbygd förbättras. Se även föregående artikel.