Klipp från Norrlandsförbundets hemsida

Som vi berättat tidigare var projektet Byabussen i Kölsillre nominerat i den nationella tävlingen för Goda Exempel inom kollektivtrafik. Tävlingen, som arrangeras av Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik, avgjordes igår i samband med en nationell inspirationsdag för kollektivtrafiken.

Byabussverksamheten i Kölsillre är en av de nya och innovativa kollektivtrafiklösningar som är designade för glest befolkade områden i Sverige och övriga Europa. De vann sin kategori med motiveringen: ”Med mod och mål om samverkan har eldsjälar i Kölsillre samlat ideella krafter för ökad tillgänglighet. Med de resandes behov i fokus har Byabussen ökat resandet och gjort både turerna och gemenskapen i glesbygden tätare.”

Priset delades ut av infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Norrlandsförbundet gratulerar!

Och nu även IEF!
(Kölsillre ligger i Ånge kommun)