Kontakt Inland – maj / 2009

Inlandsportalen – webbkartan över Inlandet håller på att ta form!
Nu börjar vi se resultat. Arbetet pågår för fullt med att sätta hela det svenska Inlandet på kartan. Regionerna Västra Götaland, Värmland, Dalarna, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten har bearbetats med material och projektansökningar och genom personliga besök med föredragning av projektet ”Samlad satsning på turistisk webbkarta över Sveriges Inland”. Även flertalet berörda kommuner har besökts och erbjudits att delta i projektet.

Mottagandet har varit mycket positivt. De kommuner som anslutit sig till projektet ligger redan ute med material som enkelt kan studeras på adressen turistkartan.com. Webbyrån Cyklon i Malung, som arbetar med att mata in materialet på nätet, väntar ivrigt på att kommunerna ska meddela namn på aktuella kontaktpersoner för att snarast kunna arbeta in det material som kommunerna själva önskar få med.

Det är angeläget att alla kommuner längs pulsådrorna E45, Rv26 och Inlandsbanan deltar för att produkten ska bli fulländad. Det innebär att vi kommuner tillsammans sätter det svenska Inlandet på Europakartan. Från Göteborg till Mora, från Halmstad till Mora och utmed Inlandsbanan – ett unikt utvecklingsprojekt. Vid Inlandstinget i Storuman lämnas en beskrivning av läget. Ett bra tillfälle att få alla frågor besvarade.
Några kommuner har ännu inte fått personliga besök för genomgång av projektets innehåll. Ring gärna undertecknad på tel. 0250-443 77 eller 070-671 53 91 så bokar vi in ett besök.

I samband med Inlandstinget kommer vi även ta upp frågan om ett fortsatt större turistiskt mål 2-projekt som fortsättning på det som redan är igång. Varmt välkomna till Inlandstinget !

Styrelsen och kansliet önskar alla

En skön sommar !

genom Ulf Björklund – ordförande, IEF

Kontakt Inland maj 2009