Norra Sverige har de sämsta statliga vägarna

Publicerad i Motorcykeltidningen Motorrad 3 Mar | Johan Ahlberg Sveriges sämsta vägar

Norra Sverige har de sämsta statliga vägarna. Södra Sverige de bästa. Det visar en unik granskning av nästan 10 000 mil väg som Motormännen har gjort.

I Sverige sker nio av tio resor på vägar. 80 procent av allt gods som transporteras fraktas på lastbil. Bra vägar är inte minst en förutsättning för att människor ska kunna bo kvar på landsbygden och pendla till arbete i städerna.

Även om de statliga svenska vägarna i en internationell jämförelse har en förhållandevis hög standard, finns det stora geografiska skillnader. 25 år efter att organisationen ”Hela Sverige ska leva” bildades ur kampanjen med samma namn, är fortfarande en stor del av vägarna på landsbygden dåliga.

Under perioden den 16 maj till den 26 september i fjol genomförde Motormännen en unik kartläggning av standarden på nästan 10 000 mil statlig väg. Det som kontrollerades var vägbanans kvalitet, det vill säga jämnhet, eventuella sprickor och liknande.

Undersökningen visar bland annat: • Samtliga undersökta län norr om Dalälven har sämre kvalitet på vägnätet än något län söder om Dalälven. • Det sämsta vägnätet finns i Jämtland följt av Västernorrland och Västerbotten. • Dorotea i Västerbotten och Bräcke i Jämtland har de sämsta vägarna i Sverige. • Även Kalmar och stora delar av Västra Götaland har ett undermåligt vägnät. • De län med högst kvalitet på det statliga vägnätet är Halland, Västmanland, Jönköping och Kronoberg. • Av de undersökta riksvägarna har väg 90 i Västerbotten, väg 86 i Jämtland och väg 28 i Kalmar län sämst kvalitet. • Bland Europavägarna hamnar E45 genom Norrbotten och Gävleborg samt E20 genom Södermanland i botten.

Riksdagsledamoten Per Åsling (C) från Jämtland är mycket kritisk är hur de statliga väganslagen fördelas.

– Dagens fördelningsnyckel är åt helvete. Den bygger på befolkningsunderlag vilket gör att vissa delar av Sverige misskrediteras. Det är hög tid att riksdagen och regeringen agerar. Fotnot: Blekinge, Norrbotten och Värmland ingår inte i resultatsammanställningen på grund av att för lite data samlats in om vägarna i dessa län.