Inlandstinget i Vansbro 22-23 maj 2014

Tinget inleds med lunch torsdagen den 13 juni och avslutas med lunch fredagen den 14 juni.

Inlandsbanan – yttrande över Trafikverkets rapport

IEF:s yttrande över Trafikverkets rapport "Utredning om Inlandsbanans…

Inlandsbanan som tredje spåret – nyckeln till utveckling av Inlandet!

Rusta upp Inlandsbanan - det löser många av kapacitetsproblemen…

Inlandslyftet – ett projekt för att lyfta Inlandet med en ny strategi

Våren 2011 bestämdes i samband med Vattenkraftskommunernas…

Återbäring av vindkraft till berörda bygder

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva har tagit fram en modell för hur vindkraften kan ge återbäring till de bygder som berörs.

Klipp från Norrlandsförbundets hemsida

28 mars BYABUSSEN VANN!!!

Inlandets pulsådror

Europaväg 45 - Riksväg 26 - Inlandsbanan En väl utbyggd infrastruktur…

Eldsjälar ökar byars befolkningsmängd

Tillväxtanalys har nyligen släppt en rapport vid namn "Orter med befolkningsökning perioden 2000-2010 - Exempel på attraktiva orter". Syftet med studien har varit att se om det finns några gemensamma drag hos de orter som har haft en befolkningsökning

VILKA INSATSER KRÄVS FÖR ATT LYFTA NORRA SVERIGE ?

Småkom, Hela Sverige ska leva, Inlandskommunernas ek förening och Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner (FSV) ska i samverkan arbeta fram ett regionalt utvecklingsprogram. Vi vill för riksdag och regering peka på de viktiga uthålliga insatser som krä

Inlandsinnovation AB

Nu är styrelsen utsedd och ordförande blir Leif Zetterberg. Han var tidigare statssekreterare vid Näringsdepartementet och har en bred erfarenhet från olika branscher, bland annat som vd för LRF.

”Järnvägen hör framtiden till”

I en gemensam artikel från SSAB och Naturskyddsföreningen argumenterar de för en fungerande tågtrafik som är nödvändig både för klimatpolitik och svensk industri. Publicerad 29 mars 2011

Inlandsbanan, Sveriges framtida pulsåder?

I en insändare publicerad i flera tidningar den senaste veckan tycker Sven-Olov Lindqvist att det ska satsas på Inlandsbanan. Med tanke på kaoset på landets järnvägsnät och urspårningen norr om Bräcke vore det kanske en del av lösningen.

Yttrande från IEF om betänkandet Se medborgarna – för bättre offentlig service

IEF vill peka på den dramatiskt negativa utveckling som skett…

Upprustning av Inlandsbanan

Anslagen till upprustning av Inlandsbanan räcker enligt Ulf Eliasson, vd för Inlandsbanan AB, till ca 5 km per år. Läs mer i bifogad artikel publicerad i Industrispår AB:s tidning Spåret.

Sju av IEF:s medlemskommuner i topp

Sju av IEF:s medlemskommuner finns med bland de 10 främsta i unik sammanställning av besöksnäringen i Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR), Svensk Handel och American Express presenterar idag 2009 års version av ”Besöksnäringen i Sverige”.