Till regeringen Uttalande vid Inlandstinget i Storuman 29 maj 2009

Nu är det hög tid att investera i Inlandets infrastruktur Det ekonomiska läget med växande arbetslöshet talar för infrastrukturella investeringar. De ska göras i Inlandet, inte bara i storstadsområdena och stråken däremellan.

Kontakt Inland – maj / 2009

Inlandsting i Storuman 28-29 maj 2009 Du har väl inte glömt bort att anmäla dej till Inlandstinget i Storuman. Ännu är det inte för sent! Vi väntar på din anmälan. Ring till Karin Bond 0250-227 41 eller Ulf Björklund 0250-443 77, 070-671

Storm för Inlandsbanan

Insändare från Inlandsbanans Vänner

Dags för rättvisa åt norra Sveriges inland

Övriga regeringspartier borde nu inse att det är dags att förpassa resterna av centralmaktens koloniala tänkande till historens sophög! skriver Håkan Larsson (c)från Jämtland i senaste numret nr 37.2008 av Dagens Samhälle.

”Så kan turismen lyfta landsbygden och Inlandet”

Konferens i Orsa-Grönklitt den 26 november 2008

Utveckling av portal och interaktiv webbkarta

Inlandskommunerna ekonomisk förening och vägföreningen Via Lappia avser att i början av 2009 presentera ett gemensamt förslag till ett omfattande utvecklingsprojekt när det gäller turism i inlandet.

Uppdrag till Glesbygdsverket ska ge bättre samarbete i fjällen

Regeringen har uppdragit till Glesbygdsverket att "utveckla samarbetsformer mellan berörda kommuner och myndigheter för att nå en ökad samverkan mellan fjällkommuner för en hållbar lokal och regional utveckling. Såväl utmaningar som möjligheter relaterade

På nya spår för en hållbar utveckling

DEBATT I DAGENS SAMHÄLLE NR 25/08 Regeringen förbereder en stor infrastrukturproposition. I den måste Inlandets järnvägar ges hög prioritet uppmanar drygt 20 ­Inlandskommuner genom sina företrädare, Ulf Björklund, IEF, och Jan-Eric Sandberg, IBAB,

Kammarrätten undanröjer länssrättens dom om tilldelning av delar av 450 Mhz-bandet

I slutet av januari undanröjde kammarrätten länsrättens dom som upphävde PTS:s beslut om tilldelning av frekvenser av 450 MHz-bandet.

Säkra täckningen för glesbygdens mobiltelefoni

Pressmeddelande från IEF, Hela Sverige ska leva och Norrlandsförbundet

Två olika perspektiv på Sveriges framtid

En kritisk granskning av Ansvarskommitténs centralbyråkratiska…

Sätt stopp i ett år för statens neddragningar

Landsbygden har på grund av outvecklad infrastruktur aldrig fått en ärlig chans att visa hela sin utvecklingskraft i en tid då dessa regioners rika resurser blir alltmer efterfrågade. Det skriver Peter Lindroth, Karl-Erik Nilsson och Ulf Björklund.

HÖG TID FÖR ÅTERBÄRING!

I samband med Inlandstinget i Åsarna i juni skickades följande uttalande till regeringen.

Stoppa Skatteverkets centralisering!

Uttalande från 30 kommuner samlande till Inlandsting i Åsarna