Uttalande från Norrlandsförbundet till Näringsminister Maud Olofsson

Fortsatt transportstöd av stor betydelse för norrlandslänen säger Norrlandsförbundets ordförande Eva Back.

Skogens resurser måste komma skogsbygderna till godo

– Jämställ skogspolitikens sociala mål med produktionen och miljön. Annars kan vi inte påstå att vårt skogsbruk är hållbart. Skogspolitiken måste utformas så att lokalbefolkningen får tydligare nytta av de skogliga resurserna.