Regeringen toppar upp Landsbygdsprogrammet fullt ut och mer därtill

Pressmeddelande 27 mars 2014
Näringsdepartementet

I dag presenterade näringsminister Annie Lööf en förstärkning på 2,8 miljarder kronor i Landsbygdsprogrammet för bredbandsutbyggnad och stöd till lokal service. Pengarna fördelas mellan 2014-2020. De första 400 miljonerna skjuts till redan i år genom en satsning i vårändringsbudgeten.

– Att skapa förutsättningar för jobb och tillväxt i hela landet är avgörande för att minska arbetslösheten. Vi behöver fler jobb såväl i Sorsele som i Solna, säger Annie Lööf.

De nya medlen möjliggör stora satsningar på bredbandsutbyggnad och kommersiell service. Jordbruksverket konstaterar att behovet av bredbandsutbyggnad är mycket stort. Insatser för bredband på landsbygden ger möjlighet att stödja landsbygdsbefolkningen och besökare att få bättre service och skapa förutsättningar för företagande och ett attraktivt boende.

– Nu fördubblar vi pengarna till bredbandsutbyggnad på landsbygden, det är en förutsättning för företagande, distansjobb och studier oavsett var man bor, säger Annie Lööf.

Landsbygdsprogrammet finansieras både av EU-pengar och av svenska skattekronor. Inför programperioden 2014-2020 drog EU ner pengarna till Landsbygdsprogrammet, men regeringen valde då att satsa samma summa som föregående programperiod, vilket då ökade den svenska medfinansieringen. Nu väljer regeringen att kompensera med råge för hela EU:s neddragning och skjuter till ytterligare 2,8 miljarder kronor. Denna förstärkning innebär att landsbygdsprogrammet startar på en högre nivå än förra programperioden. 2014 års programbudget blir nu 36 119 miljoner kronor, förra programbudgeten startade på 35 257 miljoner kronor. Detta innebär att medfinansieringsgraden har ökat från 53,6  procent 2007 till 59 procent 2014.

Denna förstärkning möjliggör fortsatta insatser för jobb och utveckling på landsbygden. Bland annat fördubblas satsningen på bredbandsutbyggnad. Totalt satsas nu 3,25 miljarder kronor på bredband, jämfört med förra programperioden då 1,6 miljarder satsades.

En förstärkning på lokal service kommer också att göras med 700 miljoner kronor fram till 2020. Det kan både handla om att stötta lanthandlare och bensinmackar och samordning av insatser för att öka tillgängligheten till lokal service.

– Att skapa villkor för jobb och utveckling i hela landet är avgörande för att hela landet ska leva och öka attraktiviteten på landsbygden, säger Annie Lööf.

Kontakt

Anna-Karin Nyman Presschef hos Annie Lööf work 08-405 10 00 cell 070-206 75 62