”Så kan turismen lyfta landsbygden och Inlandet”

Värderade vänner!
Inbjudan till den här högaktuella konferensen går ut till IEF:s medlemskommuner, turistorganisationer, nätverket och andra berörda intressenter.
Tanken är bland annat att visa på vår stora gemensamma potential, fördjupa oss och lyfta fram goda exempel som kan spridas och inspirera. Vi hoppas att det ska leda till projekt inom landsbygdsprogrammet och även till mål 2-projekt, där hela Inlandet med pulsådrorna E45:an, riksväg 26 och Inlandsbanan ingår som sammanhållande band.
Ett pågående arbete med en digital turistisk karta som beskriver stråket presenteras.
Vi hoppas att kommunpolitiker, turistansvariga, turistbyråfolk, entreprenörer, byalag och övriga intresserade som tror på Inlandets och landsbygdens framtid kommer att delta.
Se bifogat program under ”Aktuellt”!

Konferensen inklusive förtäring är avgiftsfri!
Sprid inbjudan!

VARMT VÄLKOMNA!

Anmälan till Karin Bond, info@ief.se , tel 0250-22619, 22741, senast 24 november.

Orsa 2008-11-11
Ulf Björklund
ordförande IEF

Konferens Orsa 26 nov inbjudan