Säkra täckningen för glesbygdens mobiltelefoni

År 2005 tilldelades Nordisk mobiltelefoni AB delar av frekvensområdet 450 Mhz av Post- och Telestyrelsen (PTS) och resten i ett följdbeslut år 2007. Då började vi i glesbygden att hoppas på en lösning som ger bättre täckning i glesbygden – och ett modernare nät. Och, det är absolut nödvändigt för att utveckla företagandet, ge trygghet och öka livskvaliteten i våra glest bebodda bygder, där övriga mobilleverantörer lyser med sin frånvaro. Skogsmaskinförare, turistentreprenörer, räddningstjänst och annan samhällstjänst är exempel på sådana som saknar sin gamla analoga 450 och ser fram emot en digital.

Nu har länsrätten i Stockholm ogiltigförklarat PTS följdbeslut efter överklagande från en annan operatör. Och den lösning som fanns där är återigen är lagd på en oviss framtid.

Vi vill inte ta ställning för någon enskild operatör, men vi har förstått att en fungerande och heltäckande lösning för glesbygden kräver att operatören har tillgång till hela frekvensområdet 450 Mhz.

Vi uppmanar därför PTS att överklaga länsrättens beslut. PTS bör vidhålla sitt tidigare beslut om fördelning av frekvensområdet till den operatör som har bäst förutsättningar att säkra täckningen för mobiltelefoni i glesbygden.

Karl-Erik Nilsson
Ordförande, Hela Sverige ska leva
Ewa Back
Ordförande, Norrlandsförbundet
Ulf Björklund
Ordförande, Inlandskommunerna Ekonomisk förening

För mer information kontakta:

Staffan Bond, verksamhetschef Hela Sverige ska leva, tfn 070-534 13 50
Mikael Törmä, kanslichef Norrlandsförbundet, tfn 070-551 60 91

Press mobiltelefoni NMT