Stärkt samarbete för landsbygden

Satsa på Inlandsbanan med tvärbanor till ett modernt järnvägsnät för inlandets och hela Sveriges utveckling. Det gavs högsta prioritet vid ett möte mellan 6 organisationer som verkar för landsbygden, de små kommunerna och inlandet.

Läs hela pressmeddelandet här: PRESS Stärkt samarbete för landsbygden