Sveket mot landsbygdens kommuner

Artikel införd i Dagens Samhälle 7 mars 2017

Politiskt svek, för mycket prat, för lite pengar, otydlig ansvarsfördelning och en oklar gränsdragning. Den parlamentariska landsbygdskommitténs förslag ser i dagsläget ut att få väldigt liten effekt för landsbygden i Sverige. Vi, som representerar 10 av de 23 kommuner som i utredningen pekades ut som särskilt utsatta, är lurade.

Läs hela artikeln: Sveket mot landsbygdens kommuner – införd i Dagens Samhälle 7 mars 2017