Uttalande från Inlandskommunerna ekonomisk förening – IEF

Ännu ett slag mot Västerdalsbanans framtid

Trafikverket har nyligen föreslagit att den 3,3 mil långa delen av Västerdalsbanan mellan Rågsveden i Vansbro kommun till Malung centralort läggs ned. Man börjar med att ta bort underhållet. Därefter rivs rälsen.

Om anledningarna till detta nya dråpslag mot Västerdalsbanan i en tid då tågtrafik blir allt viktigare av trafiksäkerhets– och miljöskäl sägs följande: …”För att höja kvaliteten i järnvägssystemet behöver vi koncentrera våra resurser till de järnvägar som har stor betydelse för persontrafik och godstrafik, istället för att underhålla banor där det knappt finns någon efterfrågan” heter det i pressmeddelandet från Trafikverket den 2:a oktober i år. Den andra anledningen påstås vara att den aktuella sträckan inte är efterfrågad för godstransport efter år 2011.

Man tar sig för pannan. De verkliga skälen till beslutet får man söka mellan raderna. Verket prioriterar storstädernas intressen och behov så kraftigt att den promilledel av statsanslaget som behövs för att hålla den redan av verket nedprioriterade Västerdalsbanan i gott skick inte kan tillgodoses. Att efterfrågan på transporter på sträckan är liten beror ju på den allt lägre kvalitet och den allt sämre service som hela banan utsatts för under många år och som förra året ledde till att persontrafiken togs bort.

Vi ser inget framtidsperspektiv och några konstruktiva tankar i Trafikverkets beslut, exempelvis att många starka skäl talar för att Västerdalsbanan istället byggs ut till modern standard ända fram till ett av landets största turistområden – Sälenfjällen. Tillsammans med norska statsbanorna skulle banan kunna utvecklas och nå även den stora turistorten Trysil i Norge. Inte heller sägs något om att den dåliga standarden på dagens järnväg har tvingat ut stora volymer av gods på de trafikfarliga vägarna mellan Sälen och Borlänge.

Vi kan aldrig godta den typen av prioriteringar som Trafikverket gjort, där storstädernas intressen tillåts bidra till landsbygdens tillbakagång. Ytterst är det förstås statens otillräckliga anslag till järnvägstrafiken som tvingar fram orimliga järnvägsbeslut och hotar tusentals småföretags expansionsplaner och framtid på landsbygden.

Ulf Björklund, Ordförande
Inlandskommunerna ekonomisk förening, Tel. 025044377, 0706715391