VILKA INSATSER KRÄVS FÖR ATT LYFTA NORRA SVERIGE ?

Vi genomföra en serie spännande utvecklings- och idéseminarier vid vilka vi gemensamt fångar upp viktiga insatser ni genomför/vill ska genomföras för
en positiv utveckling.
Ronny Svensson, Småkom, Ulf Björklund, Inlandskommunerna och Håkan Larsson, FSV kommer att delta.
Men framför allt vill vi att ni kommer med inspel och betonar viktiga insatser för att få till ett framgångskoncept.

De första arrangerades i Jämtland den 21 november och i Dalarna 30 november.

Den 23 januari träffas vi i Ljusdal och den 1 februari i Storuman. Vi återkommer med exakt tid och plats.