Yttrande från IEF om betänkandet Se medborgarna – för bättre offentlig service

IEF vill peka på den dramatiskt negativa utveckling som skett i norra Inlandet när det gäller den offentliga servicen de senaste decennierna. Servicen har tunnats ut i snabb takt och i sådan omfattning att viktiga samhällfunktioner hotas.

Yttrande Se medborgarna