Argumentera för Inlandsbanan!

2019-04-18
Till beslutsfattare i Inlandet
Argumentera för Inlandsbanan!
–Inlandet behöver ett modernt järnvägsnät för att ligga i framkant i samhällsutvecklingen och för att skapa framtidstro och konkurrenskraft. En upprustad Inlandsbana ger dragkraft för Inlandet.
–Sverige behöver en upprustad Inlandsbana för effektiva och fossilfria transporter helt i linje med mål för miljön, en robust samhällsstruktur och ett land i balans.
Nu är det dags för oss gemensamt att sprida kunskap om Inlandsbanans potential och strategiska betydelse. Och att stötta Inlandsbanan AB (IBAB) i deras ansträngningar med att få till stånd en upprustning av Inlandsbanan till modern standard. 11 procent av Sveriges järnvägsnät, 130 mil genom stora delar av Sveriges inland, samt ett antal tvärbanor är verkligen något att kämpa för.
Det här är bakgrunden och anledningen till att vi skriver det här brevet. Det handlar om Inlandets framtid!

Läs mer: Brev om Inlandsbanan

Med vänlig hälsning
För Inlandskommunerna Ekonomisk Förening

Karin Malmfjord Per-Anders Westhed Staffan Bond
Ordförande Vice ordförande Sekreterare