Bakgrund

Inlandskommunernas samarbete har sitt ursprung i engagemanget för att rädda Inlandsbanan. Det inleddes redan i början av 70-talet.

Inlandskommunerna ekonomisk förening (IEF) bildades 1989 i samband med att trafikpolitiken behandlades. Några år senare, efter ett positivt besked om banan i riksdagen, bildade IEF ett bolag för driften, Inlandsbanan AB (IBAB).

talen drev IEF olika turismprojekt med Inlandsbanan och Inlandsvägen som sammanhållande band. IEF:s engagemang för Inlandets vägar har givit resultat. Sommaren 2003 fick riksväg 26 enhetlig numrering från Halmstad till Mora. Hösten 2006 uppgraderades riksväg 45 till europaväg.

IEF knyter samman kommunerna även kring andra angelägna frågor för att utveckla Inlandet. Exempel är Inlandets roll i omställningen till ett hållbart samhälle, där Inlandets naturresurser har stor betydelse.

Verksamhetsplan IEF 2019-2022

Vision 2015