Dags för politiska krafttag för Inlandet!

Nu har regeringen presenterat sin landsbygdsproposition som många väntat på med stort intresse. Regeringen erkänner klädsamt att den politik som förts i decennier, oavsett regering, har försummat landsbygden. Nu ska kursen läggas om. En sammanhållen politik ska långsiktigt och hållbart stärka förutsättningarna för landsbygdens utveckling. Regeringen har utgått från Landsbygdskommitténs förslag som för ett år sedan presenterades i partipolitisk enighet. Regeringen har också liksom kommittén lyft fram de mest utsatta delarna av landet, det norra Inlandet. Kursomläggningen är efterlängtad – och den förpliktar!

Läs IEF:s inlägg nedan

Artikel om regeringens landsbygdsproposition