Förbättra postservicen i Inlandet

Det blir sämre. Postutdelningen försämras i Inlandets glesbygder. Lantbrevbäringen dras ner och postombuden minskar. Fler försämringar av brevutdelningen har aviserats av Postnord. Den här den negativa utvecklingen måste vändas genom nytänkande och konkreta åtgärder.

Läs ett inlägg från IEF:s ordförande och vice ordförande.

Förbättra postservicen i Inlandet, artikel