Inlandet – spjutspets eller regionalt sänke?

Nu måste den nya regeringen genomföra de många bra förslag om landsbygdspolitiken som riksdagen fattade beslut om på försommaren. Dessutom krävs mer strukturella grepp för att ge Inlandet – från Norrbotten till Värmland – de rätta förutsättningarna för utveckling.
Inlandet har under en generation växlat från tung industri och fysiskt krävande jobb till en region där tjänster, mängder av nya småföretag och bredband gjort området till en unik utvecklingsmiljö. Och de gamla råvarorna har dessutom blivit heta för framtidens nya företag! Inlandsregionen har en befolkning på cirka 400 000 och över 30 000 företag.

Läs hela artikeln: Inlandet som spjutspets eller sänke