Inlandsting i Östersund 23-24 maj 2019 Landsbygdsministern medverkar!

Välkommen till 29:e Inlandstinget!

Tinget inleds med lunch torsdagen den 23 maj och avslutas med lunch fredagen den 24 maj.

Teman för årets Inlandsting är politiken för Inlandet,
ersättningen från Inlandets naturresurser samt satsning på Inlandets järnvägar.
Landsbygdsminister Jennie Nilsson redovisar dag 2 regeringens politik för Inlandet.
Inlandskommunerna ekonomisk förening (IEF), Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner (FSV) och Inlandsbanan AB (IBAB) håller årsstämmor.

Inlandstinget INBJUDAN Östersund 23-24 maj 2019

PROGRAM Östersund 23-24 maj 2019 Preliminärt

Anmälningsblankett kommer

Årets Inlandsting är ett samarrangemang av Inlandskommunerna ekonomisk förening, Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner, Inlandsbanan AB och Östersunds kommun.
Preliminärt program och anmälningsblankett bifogas.

Välkommen!

Inlandskommunerna ekonomisk förening
Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner
Inlandsbanan AB
Östersunds kommun