Argumentera för Inlandsbanan!

2019-04-18 Till beslutsfattare i Inlandet Argumentera för…

Inlandsting i Östersund 23-24 maj 2019 Landsbygdsministern medverkar!

Välkommen till 29:e Inlandstinget! Tinget inleds med lunch…

Inlandet – spjutspets eller regionalt sänke?

Nu måste den nya regeringen genomföra de många bra förslag…

Stärkt samarbete för landsbygden

Satsa på Inlandsbanan med tvärbanor till ett modernt järnvägsnät…

Inlandstinget i Sveg 16-17 maj 2018

Årets Inlandstinget hölls 16-17 maj på Camp Sveg i Sveg. Det…

Dags för politiska krafttag för Inlandet!

Nu har regeringen presenterat sin landsbygdsproposition som många…

Sveket mot landsbygdens kommuner

Artikel införd i Dagens Samhälle 7 mars 2017 Politiskt svek,…

Förbättra postservicen i Inlandet

Det blir sämre. Postutdelningen försämras i Inlandets glesbygder.…

Yttranden från IEF

Förningen har lämnat yttranden över Transportplanen 2018-2029…

Per-Anders Westhed utsedd till årets ”Inlandsbaneambassadör”

(Artikel införd i Mora Tidning 13 maj 2017) I samband med…

Uttalandet från Inlandstinget 2017

Uttalande från Inlandstinget i Vilhelmina 9-10 maj. Där deltog…

IEF:s yttrande över landsbygdskommitténs slutbetänkande

  Yttrande Landsbygskommittén

Spår ljus framtid för Inlandsbanan

Publicerad i Västerbottens Folkblad 25 okt 2016 Inlandet. Järnvägen…

Förstudie Tredje Spåret 2012

Inlandsbanan - Tredje spåret - slutlig