Spår ljus framtid för Inlandsbanan

Publicerad i Västerbottens Folkblad 25 okt 2016

Inlandet. Järnvägen i inlandet är på frammarsch. Med start denna vinter är Inlandsbanan med och testar nya sliprar. I höst presenteras också förstudien om Inlandsbanans framtid.

Efter ett EU-beslut om att på sikt fasa ut träsliprar gav regeringen förra året Trafikverket i uppdrag att försöka få fram nya innovationer inom material på järnvägen. En sådan innovation blev sliprar i återvunnen plast.

Inlandsbanan ska nu vara med och testa de nya sliprarna, för att se hur de klarar av svenska vinterförhållanden.

– Det här kanske kan vara något för framtiden. I södra Sverige har Trafikverket samma sliprar på en mindre sträcka. Då tänker vi att vi lägger en mindre sträcka i norra Sverige också, säger Mats Portinson, infrastrukturchef på Inlandsbanan AB.

Återvinna plast

Inlandsbanan ser möjligheten att kunna återvinna returplast från inlandskommunerna själva. Den returplasten skulle då kunna bli materialet till nya sliprar på Inlandsbanan.

– Det kan vara en idé till ett spännande upplägg. Jag tror heller inte att den idén är orealiserbar, säger Portinson.

Tror på utveckling

I november väntas den förstudie som Inlandsbanan beställde tidigare i år vara klar. Förstudien har haft i uppdrag att undersöka Inlandsbanans utvecklingsmöjligheter både vad gäller gods- och persontrafiken.

Inlandskommunerna ekonomisk förening, IEF, har varit med och finansierat studien. Där är tron på Inlandsbanan stark.

– Det visar på styrkan hur man kan samverka över län om man har ett gemensamt mål och hjälps åt. Kommunerna efter Inlandsbanan var framsynta som såg nyttan av järnvägen fast det var motgång. Nu ser man en renässans av banan. Det tycker jag är bra. säger Karin Malmfjord (S), ordförande i IEF.

Trafiken kan öka

En utredning från Skogforsk som presenterades i somras visar att Inlandsbanans gods- och persontrafik kan öka med hela 200 procent till år 2020.

– Jag tycker att vi har medvind. Det är ett flerårigt fotarbete som kanske börjar bära lite frukt. Den stora frågan för oss nu i arbetet med den nya nationella infrastrukturplanen är att få loss medel för de behov som finns för Inlandsbanan, säger Mats Portinson.

En avgörande satsning är att höja bärigheten.

– Det gör mycket för att skapa konkurrensfördel mellan järnväg och landsväg. Vi kommer nu att gå i mål med att höja bärigheten mellan Sveg och Östersund. Då återstår sträckan mellan Arvidsjaur och Gällivare, säger Portinson.

Vill lägga anbud

I december påbörjas också ett projekt för pendlingstrafik.

– Det syftar till att visa att det faktiskt är ett konkurrenskraftigt alternativ att kunna ha kollektivtrafik via järnväg.

2019 kommer en ny upphandling för kollektivtrafiken att träda i kraft. Då hoppas Inlandsbanan på att kunna vara med och lägga ett anbud för att kunna börja köra persontrafik längst med väg E45.