Yttranden från IEF

Förningen har lämnat yttranden över Transportplanen 2018-2029 och Flygutredningen 2018-2023.

Bifogas

Yttrande Transportplan 2018-2029

Yttrande Flygutredningen 2018-2023